GDPR

Close
logo

OFFERTFÖRFRÅGAN

Fill out the form below and get a free quote today.
Integritetspolicy

Allmänt
FP Badrumsspecialisten (”FPB”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
För vissa av FPB tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.
Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder FPB hemsida fpbygg.se eller väljer att bli kund hos FPB.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. FPB har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig
FPB, org.nr 56994-5891, 417 06 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.
När samlar vi personuppgifter?
FPB samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder FPB hemsida, gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. FPB kan även få information från FPB samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. FPB kan även komma att få information om dig från annonsörer i FPB annonsnätverk.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
4.1 Privatpersoner
När du bokar ett besök, får en offert eller godkänner en offert kan FPB komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och FPB.
4.2 Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. FPB samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och FPB.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar FPB personuppgifter om dig?
6.1 Privatpersoner
FPB behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar FPB personuppgifter i syfte att genomföra och administrera kundbesök, offertskrivning inför projekt, ROT-avdrag, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan FPB komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att FPB skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.
Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. FPB kan även komma att samköra och analysera den information FPB samlar in via cookies med den information som finns sparad i FPB kundregister för dessa syften.
6.2 Företag
FPB behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.
En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.
Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att FPB skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Om kunden har valt att teckna en försäkring med FPB kan personuppgifter även komma att lämnas ut till FPB försäkringsbolag.
FPB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för FPB räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata FPB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
FPB kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av FPB samarbetspartners och IT-leverantörer.

Länkar till externa webbplatser
FPB hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än FPB. FPB ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.
Förändringar av integritetspolicyn
Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer FPB att publicera den justerade integritetspolicyn på FPB.se och med information om när ändringarna träder ikraft. Om FPB genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer FPB att informera dig via e-post.

Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som FPB behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur FPB behandlar dina personuppgifter.
E-post: info@fpbygg.se
Adress: FP Badrumsspecialisten AB, Att: GDPR, Lantmäterigatan 10, 415 07 Göteborg.
Om du inte vill att FPB behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till FPB. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.